DIY 和生活百科

80後種花煉成酸種麵包 旱金蓮做酵母種 社會運動喚醒本土意識 #人物專訪 飲食男女 Apple Daily 原刊日期:2020-01-27

這是一個反璞歸真的年代,面臨淘汰的傳統手藝竟逐一復興,甚至蔚成時尚。酸種麵包是例子。愛吃澱粉質的foodie,無不被這種微酸而風味獨特的古法麵包所吸引。然而,對於何梓埼Kiki來說,酸種麵包的意義並非純粹味覺享受......
Facebook: Sister & Chick

足本訪問: bit.ly/3bTCCPn
===================================
🍎 8折全年睇《蘋果》即慳$121!
現有日費訂戶亦可轉訂👉 bit.ly/2YwE3Ma 👈
訂閱《飲食男女》CNwill: bit.ly/2Md5V2k
Facebook: bit.ly/2MJejcp
Instagram: bit.ly/2EA3qpR
相關影片:
【太子餃子店】新移民唔怕蝕底自薦包餃子 粗重功夫一腳踢 老闆刮目相看邀開店:呢個女人唔係女人(飲食男女 Apple Daily) cnwill.info/show/bam4jJ-ahbuFbYQ/sh-p-n.html)
【街市尋寶】慈雲山街市 二百幾萬機器鮮製$24午餐肉 肉彈味濃無添加日賣500份 (飲食男女 Apple Daily) (cnwill.info/show/qLrVkYjdfqZ8gmc/sh-p-n.html)
【灣仔燒味老字號】17歲做大廚 自立門戶35年 油雞酒味濃 老闆:好做嘅食物唔會好食(飲食男女 Apple Daily) (cnwill.info/show/qdykfnDThNausGc/sh-p-n.html)
【假如沒有天價租】「福食」三老 唔靠綜援靠自己 (果籽 Apple Daily) (cnwill.info/show/l7uoaqe0gqejj2c/sh-p-n.html)
【籽想旅行】直擊東南亞首個人妖騷後台 變性舞台一姐的日與夜 (果籽 Apple Daily) (cnwill.info/show/eailqZenaZCArJ4/sh-p-n.html)
【娛樂人物】情願市民留家唔好出街聚餐 鄧一君兩麵舖執笠蝕200萬 (蘋果日報 AppleDaily) (cnwill.info/show/m5nEn5q3iMeaqJA/sh-p-n.html)
【這夜給惡人基一封信】大佬茅躉華日夜思念 回憶從8歲開始:兄弟有今生沒來世 (壹週刊 Next) (cnwill.info/show/qpaZqaK0m7V9qZA/sh-p-n.html)
#酸種麵包 #馬寶寶社區農場 #土瓜灣天台農莊
#飲食男女 #StayHome #WithMe #跟我一樣 #宅在家
飲食男女 打卡大街小巷搵食地圖
hk.adai.ly/e/gPF0DIjsB9
《蘋果》每日為你增值 立即訂閱
hk.adai.ly/e/kbo0wDsxB9

评论 

 1. ying hung

  ying hung

  9 天 前

  努力香港人

 2. 罷工中的車長

  罷工中的車長

  9 天 前

  農村麵包

 3. Chiming Ooo

  Chiming Ooo

  10 天 前

  香港人加油💪💪💪💪💪

 4. TA TA

  TA TA

  10 天 前

  香港人加油💪🏻

 5. 朱乐东

  朱乐东

  10 天 前

  👍👍👍👍

 6. jacysh

  jacysh

  10 天 前

  👍🏻

 7. C Y

  C Y

  10 天 前

  很有意思 ! 加油

 8. Dan Tai

  Dan Tai

  10 天 前

  KiKi 加油👍👍👍

下一个